1 Step 1
Нэг. Үндсэн мэдээлэл
Хоёр. Боловсрол

Боловсрол. (Ерөнхий боловсролын болон их дээд сургуулийг оролцуулан бичнэ үү)

Боловсрол(зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү).
ХаанаСургуулийн нэр Элссэн он Төгссөн онЭзэмшсэн мэргэжилЗэрэг цолГолч дүн
×
×
(2)

Мэргэшлийн бэлтгэл  (Таны мэргэжлээрээ болон бусад төрлөөр хамрагдаж байсан сургалт, курс)

Мэргэжил бэлтгэл(ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү).
Хаана ямар БайгуулагадХэзээ Үргэлжилсэн хугацааЯмар чиглэлээр
×
×
(2)
Гурав. Ажлын туршлага

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

(ИДС төгсөгч оюутнууд сайн дурын, цагийн болон нийтийн ажлыг бичиж болно)

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал(ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү).
Байгууллагын нэр ба албан тушаалХийж гүйцэтгэсэн ажил үүргүүдОрсон онГарсан онШалтгаан
×
×
(2)
Дөрөв. Ур чадвар

Гадаад хэлний мэдлэг.

(Чадваруудад маш сайн, сайн, дунд, муу, маш муу гэсэн үнэлгээ бичнэ)

Гадаад хэлний нэр(ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү).
Гадаад хэлний нэр Бичих чадварӨөрөө ярих чадварСонсож ойлгох чадварУншиж ойлгох чадварОрчуулах аманОрчуулах Бичгийн
×
×
(2)

Компьютерийн мэдлэг чадвар ( Тохирох баганад “ анхан шат +” “хэрэглээний ++” “бүрэн эзэмшсэн ++” тэмдэг тавина)

Компьютер ур чадвар(Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Хувиараа аж ахуй эрхэлсэн, декрет, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бол тодорхой, товчлолгүйгээр өмнөх Хөд.дэвтэр болон НДД дээрх холбогдох тушаал шийдвэрүүдийг харж, үнэн зөв бөглөнө үү).
MS WordMS ExcelMS Power PointMS ProjectPhoto ShopPage MakerInternet
×
×
(2)

Авьяас чадвар, сонирхол

Авьяас чадвар сонирхол(Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Хувиараа аж ахуй эрхэлсэн, декрет, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бол тодорхой, товчлолгүйгээр өмнөх Хөд.дэвтэр болон НДД дээрх холбогдох тушаал шийдвэрүүдийг харж, үнэн зөв бөглөнө үү).
Спорт TөрөлХичээллэсэн жилАмжилт, цол
×
×
(2)
Тав. Гавьяа шагнал

Шагнал (Улсын чанартай тэмцээн уралдаан болон алдар цол, одон медаль, мөн гадаад орноос авсан шагналуудыг бичнэ)

Гавьяа шагнал(Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Хувиараа аж ахуй эрхэлсэн, декрет, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бол тодорхой, товчлолгүйгээр өмнөх Хөд.дэвтэр болон НДД дээрх холбогдох тушаал шийдвэрүүдийг харж, үнэн зөв бөглөнө үү).
Шагнагдсан он Шагналын нэр Тайлбар
×
×
(2)
Зургаа. Тодорхойлолт

Шагнал (Улсын чанартай тэмцээн уралдаан болон алдар цол, одон медаль, мөн гадаад орноос авсан шагналуудыг бичнэ)

Шагнал(Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Хувиараа аж ахуй эрхэлсэн, декрет, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бол тодорхой, товчлолгүйгээр өмнөх Хөд.дэвтэр болон НДД дээрх холбогдох тушаал шийдвэрүүдийг харж, үнэн зөв бөглөнө үү).
Овог нэр Эрхэлдэг ажил Таны юу болохХолбоо барих утас:
×
×
(2)
Долоо. Гэр бүлийн байдал

Гэр бүлийн байдал. (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

Гэр бүлийн байдал(Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Хувиараа аж ахуй эрхэлсэн, декрет, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бол тодорхой, товчлолгүйгээр өмнөх Хөд.дэвтэр болон НДД дээрх холбогдох тушаал шийдвэрүүдийг харж, үнэн зөв бөглөнө үү).
Овог нэр Таны юу болохТөрсөн онОдоо эрхэлж буй ажил, албан тушаалХолбоо барих утас
×
×
(2)

Ураг төрлийн байдал. (Таны эцэг эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдийг бичнэ)

Ураг төрлийн байдал(Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү. Хувиараа аж ахуй эрхэлсэн, декрет, хүүхэд асрах чөлөөтэй байсан бол тодорхой, товчлолгүйгээр өмнөх Хөд.дэвтэр болон НДД дээрх холбогдох тушаал шийдвэрүүдийг харж, үнэн зөв бөглөнө үү).
Овог нэр Таны юу болохТөрсөн онОдоо эрхэлж буй ажил, албан тушаалХолбоо барих утас
×
×
(2)
Найм. Бусад
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft – WordPress form builder