Техник Импорт ХК нь Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2005 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна

Техник Импорт ХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирлаар ахлуулсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй чанарын удирдлагын баг нь ISO 9001:2005 стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Тус стандарт хэрэгжүүлэх ажил нь төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа ба стандартчиллыг бий болгосноор үл тохирол гарах эрсдэлийг бууруулж байна.

Хуваалцах:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Бусад мэдээлэл